Training Arbeidsvitaminen

Een training waarin vaardigheden worden geleerd om gezond, productief en met plezier in de zorg te kunnen werken. Er wordt veel gevraagd van de huidige zorgprofessional. Door de veranderingen in de zorg moeten er meer taken worden uitgevoerd in minder tijd en is samenwerking met collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers meer noodzakelijk. Om samen goede zorg te bieden moeten zorgprofessionals over steeds meer en andere vaardigheden beschikken dan waar ze in eerste instantie voor zijn opgeleid. Niet iedereen beschikt over alle vaardigheden die hiervoor nodig zijn en iedereen heeft wel een aantal vaardigheden waarin hij of zij nog wat zou kunnen verbeteren. In de training Arbeidsvitaminen staat elke vitamine voor een vaardigheid of eigenschap waaraan in dat dagdeel geoefend wordt. De training bestaat uit 5 losse dagdelen (vitamine A t/m E) en een vitaminecocktail van twee dagdelen.

  • Aantal deelnemers: 6-12
  • Tijden: Van 13.30 uur tot 17.00 uur
  • Data 2018: De data in de herfst 2018 worden in de zomer bekend. (U kunt zich wel al telefonisch aanmelden)
  • Locatie: Afhankelijk van het aantal inschrijvingen in Asten of Someren. Eventueel kan de training ook in-company worden gegeven.
  • Kosten: 50,- euro per persoon (BTW-vrij) per dagdeel
  • Inschrijven tot: 2 weken voor aanvang trainingsonderdeel. (data staan bij de verschillende vitamines)
  • Trainer: Marjo Steenbeek-van Atteveldt

Voor meer informatie en/of inschrijving kunt u contact opnemen met Marjo Steenbeek (06 – 53519653).

Vitamine A: Assertiviteit

Om goed  te kunnen communiceren, samen te werken en niet over eigen grenzen heen te gaan, wordt van de zorgprofessional steeds meer assertiviteit gevraagd. Maar wat doe je als je dat niet of onvoldoende bent? Hoe zorg je dat je niet ondergesneeuwd wordt? Hoe zorg je dat je voor je zelf kan opkomen op een manier die past bij je persoonlijkheid?

Leerdoelen: de deelnemers…
1) leren het verschil tussen assertief, sub-assertief en agressief gedrag.
2) leren wat de voorwaarden zijn om elkaar op het werk te kunnen aanspreken.
3) leren onderscheid maken tussen zichzelf als persoon en zichzelf als professional
4) worden zich bewust van de invloed van “stille taal”.
5) krijgen tips om meer assertief te kunnen zijn.
6) oefenen met assertief gedrag.

Vitamine B: Balans

Zorgprofessionals zorgen goed voor anderen maar vaak niet zo goed voor zich zelf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel zorgprofessionals zich niet in balans voelen. In dit dagdeel spreken wij over balans als er evenwicht is tussen
– persoon en zijn omgeving.
– draagkracht en draaglast. (evenwicht binnen persoon)                                                                                                                                                              Verstoringen in dit evenwicht worden ervaren als stress. Meestal komt het er dan op neer dat:
– de omgeving meer vraagt dan een persoon kan geven
– mensen denken/ervaren dat hun draaglast groter is dan hun draagkracht

Leerdoelen: de deelnemers…
1) worden zich meer bewust van eigen draagkracht, draaglast en eigen grenzen.
2) leren onderscheid te maken tussen werkdruk en werkdrukbeleving
3) worden zich bewust van de mogelijke effecten op gezondheid als je uit balans bent.
4) leren hoe ze deze balans positief kunnen beïnvloeden.

Vitamine C: Communicatieve Vaardigheden

Om goede zorg te leveren en goed te kunnen samenwerken met collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers heb je goede communicatieve vaardigheden nodig. Communiceren blijkt iedere keer weer moeilijk te zijn. We moeten dus meer oefenen!!!!

Leerdoelen: de deelnemers…
1) worden zich bewust van de invloed van verwachtingen, interpretaties en emoties op de communicatie.
2) worden zich bewust van de invloed van ‘stille taal’
3) worden zich bewust van het belang van goed kunnen luisteren, aanvoelen en interpreteren.
4) worden zich bewust van het belang van feedback geven.
5) leren wat de voorwaarden zijn om elkaar op het werk te kunnen aanspreken.
6) leren de regels van feedback geven en ontvangen
7) oefenen met feedback geven en ontvangen.

Vitamine D: Duurzaam inzetbaar

Zeker nu we allemaal langer moeten doorwerken is het belangrijk om duurzaam inzetbaar te zijn. Duurzame inzetbaarheid verwijst naar de mate waarin iemand nu en in de toekomst in staat is om
werk te verrichten en daartoe ook gemotiveerd is.

Leerdoelen: de deelnemers…
1) krijgen meer inzicht in wat duurzame inzetbaarheid is
2) worden zich bewust dat zij zelf ook invloed hebben op eigen duurzame inzetbaarheid
3) worden zich bewust van hun werkvermogen en wat zij nodig hebben om dit te behouden.
4) krijgen meer inzicht in wat hun taakeisen en energiebronnen zijn en welke invloed zij daar zelf op hebben.
5) krijgen handreikingen om eigen taakeisen en energiebronnen te beïnvloeden.

Vitamine E: Energie.

Druk, druk, druk……we rennen wat af om ons werk gedaan te krijgen. Soms hebben we echt geen puf meer en zou je meer energie willen hebben. Wat kan je zelf doen om je energiebalans op peil te brengen en te houden?

Leerdoelen: de deelnemers…
1) worden zich bewust van energiegevers en energienemers, zowel op het werk als privé
2) worden zich bewust dat er grenzen zijn aan wat ze als professional en als persoon kunnen.
3) worden bewust dat het belangrijk is om voldoende hersteltijd te nemen na belasting
4) krijgen handreikingen wat zij zelf nog meer kunnen om de energiebalans op peil te houden

Vitamine cocktail: Een eigen vitaminebrouwsel om met plezier aan het werk te gaan!

Soms heb je meer dan 1 vitamine nodig om weer sterk op je werk te kunnen staan. Onze vitaminecocktail bestaat uit 2 dagdelen waarin wij samen met de deelnemers reflecteren op het werk en op zoek gaan naar die ingrediënten die plezier in het werk bevorderen. Door met plezier je werk te kunnen doen kan je meer aan en houd je het langer vol.

De leerdoelen worden in overleg met de deelnemers vastgesteld in het 1e dagdeel en kunnen o.a. bestaan uit een keuze uit leerdoelen van de bovengenoemde vitamines.

De Inschrijvingsvoorwaarden die op deze training van toepassing zijn, kunt u hier downloaden.

Door inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met de Inschrijvingsvoorwaarden.