Visie en werkwijze

Visie

Wat is een spreng
Een spreng is een door mensenhanden verlegde bron.  In het verleden kon men op de Veluwe niet altijd de natuurlijke bronnen gebruiken  als gevolg van de in de ijstijd ontstane heuvels. Om de bron toch te kunnen bereiken hebben mensen dwars door deze heuvels gegraven en hebben zij op deze wijze het water kunnen kanaliseren naar de eigen grond, wasserij of watermolen. De aldus ontstane waterstroom  wordt  “spreng” genoemd.

Analoog aan de oorsprong van de naam wordt in Praktijk de Spreng samen met mensen gezocht naar hun eigen kwaliteiten, ofwel de “natuurlijke bronnen”.  Mensen kunnen als gevolg van een ziekte of ingrijpende gebeurtenis niet altijd van hun eigen bronnen gebruik maken zoals zij dat gewend zijn: de bron is afgesneden of omgelegd. De stroom staat stil. Ook in teams kan de “flow” om diverse redenen zijn verdwenen. Tijdens individuele gesprekken of de groepsbijeenkomsten/trainingen zal op creatieve wijze gezocht worden naar oude en nieuwe “bronnen” en wordt besproken hoe mensen zelf deze bronnen kunnen aanboren en kanaliseren, waardoor stroming weer mogelijk is en mensen zelf verder kunnen.

Onze werkwijze is

OPLOSSINGSGERICHT
Dat wil zeggen dat er heel concreet aan oplossingen gewerkt wordt vanuit de mogelijkheden die aanwezig zijn. Uit ervaring blijkt dat er altijd meer mogelijkheden zijn dan mensen zich bewust zijn.

GERICHT OP ZELFREDZAAMHEID
De begeleiding  zal uit niet meer gesprekken bestaan dan nodig is om tot een oplossing te komen. Uitgangspunt daarbij is dat je wordt gezien als bekwaam over alle aspecten van je leven en de oplossing al in je hebt. Het is niet altijd nodig om te begrijpen hoe een probleem is ontstaan en alle details van het probleem te bespreken om tot een oplossing te komen en je zelf weer verder kan. Dit geldt ook voor groepsbijeenkomsten en trainingen. Zowel de individuele begeleiding/coaching als de groepsbijeenkomsten/trainingen zijn dan ook DOELGERICHT en meestal KORTDUREND.

MULTIDISCIPLINAIR
Waar nodig werkt Praktijk de Spreng samen met andere disciplines. Er is een samenwerking met verschillende mensen (zie samenwerkingspartners).  We vullen elkaar aan en geven op deze wijze een bredere kijk op een oplossing. 

Wij werken vanuit een HOLISTISCHE VISIE: Wij erkennen dat wat mensen denken en voelen invloed heeft op hun lichamelijk functioneren en dat hun lichamelijk functioneren invloed heeft op hun denken en voelen. Waar nodig zal gekeken worden naar denk- en gedragspatronen die oplossing van het probleem in de weg staan.