Praktische zaken

Afspraak maken

Indien je een afspraak wenst, streef ik er naar om deze meteen in de zelfde week te maken. De eerste afspraak is altijd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en kosteloos. Je kan mij hiervoor bellen tijdens kantooruren op tel.nr. 0492 – 698622, of mobiel: 06-53 51 96 53 . Als ik niet kan opnemen kan je het antwoordapparaat of voicemail inspreken. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

 

Omgaan met persoonsgegevens

In Praktijk de Spreng gaan wij zorgvuldig en respectvol om met privacy-gevoelige gegevens van klanten en of deelnemers van De Spreng Scholing.

Hoe wij met deze gegevens omgaan kunt u lezen in het privacy-protocol van Praktijk de Spreng (hier te downloaden). Privacy is een ruim begrip. Het gaat hierbij niet alleen om persoonsgegevens, maar ook om andere gegevens die te herleiden zijn naar een klant, zoals deze tot uiting komen in offertes, rapportages, email, post, werknotities of (telefoon)gesprekken. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden zonder jouw toestemming of zonder wettelijke verplichting.

In het privacy-protocol van de Spreng Scholing (hier te downloaden) is een geheimhoudingsplicht voor trainers opgenomen. Alle trainers moeten voor aanvang van de werkzaamheden het privacy-protocol van de Spreng scholing ondertekenen ten teken dat zij zich hieraan conformeren.

 

Klachtenregeling.

Je kan altijd bij mij terecht met je opmerkingen, vragen, kritiek en klachten. Aarzel niet en geef je mening. Ik leer ook van jou. Als je niet tevreden bent of een klacht hebt, dan zal ik er meteen alles aan doen om samen een oplossing te vinden.

Als psycholoog ben ik lid van de beroepsvereniging NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Mochten we er onverhoopt niet samen uitkomen, dan kan je een beroep doen op de klachtenregeling bij het college van toezicht van het NIP. Het NIP heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de Beroepscode. Informatie over de beroepscode of de klachtprocedure kan je vinden op de website van het NIP (www.psynip.nl)