Oplossingsgericht werken aan zelfsturing

Een training oplossingsgericht management voor leidinggevenden en teamcoaches in de zorg.

In deze training maakt u kennis met het oplossingsgericht denken en handelen. Wat wordt er precies onder verstaan en waarin verschilt het van de traditionele probleemgerichte benadering. De training sluit aan bij de dagelijkse praktijk en u wordt aangemoedigd om de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken meteen in de praktijk te brengen. We verwachten dan ook een actieve deelname! Het oplossingsgericht werken met teams maakt onderdeel uit van deze training. Met name hoe je als leidinggevende/coach het zelfoplossend vermogen van teams kan versterken. Door de focus te leggen op oplossingen komt u sneller bij uw doel. Ook is de aandacht gericht op wat goed gaat. Als je bewust werkt aan het bekwame, wordt je bewust bekwaam. Je krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Dit sluit goed aan op de tendens om teams steeds meer zelfsturend te laten werken. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Om de training tot zijn recht te laten komen, wordt er een actieve voorbereiding op de bijeenkomsten verwacht. Er zal een werkboek worden uitgereikt waarin naast theorie ook huiswerkopdrachten staan beschreven.

  • Deelnemers: 6 tot 12
  • Data 2018: zullen in een later stadium bekend worden gemaakt.  (U kunt zich wel al telefonisch aanmelden.)
  • Tijden: Van 13.30 uur tot 16.30 uur
  • Locatie: Afhankelijk van het aantal inschrijvingen in Asten of Someren. Eventueel kan de training ook in-company worden gegeven.
  • Kosten: 535 euro per persoon (BTW-vrij) (inclusief werkboek)
  • Inschrijven: Na telefonische aanmelding, krijg je een inschrijfformulier toegzonden.
  • Inschrijven tot:  twee weken voor aanvang van de training
  • Trainers: Took Dullaert en Marjo Steenbeek-van Atteveldt

Took is Coach/trainer en heeft een ruime werkervaring met oplossingsgericht werken. Ook heeft zij het oplossingsgericht werken geïmplementeerd in een brede welzijnsorganisatie. Took vindt het belangrijk om in een team oog te hebben voor ieders talenten en teamleden te stimuleren hiervan gebruik te maken.

Marjo werkt oplossingsgericht als psycholoog in haar eigen praktijk en geeft trainingen aan mensen die werken in de gezondheidszorg. Deze trainingen zijn o.a. gericht op verbetering van communicatie en samenwerking. Marjo vindt het een uitdaging om vastgelopen processen in beweging te krijgen en daarbij mensen (weer) met elkaar in verbinding te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Took Dullaert (06 – 13867856) of Marjo Steenbeek (06-53519653)

Inhoud bijeenkomsten:

Dagdeel 1) Introductie en visie: Van probleem- naar Oplossingsgericht werken.
Dagdeel 2) Uitgangspunten oplossingsgericht denken en werken
Dagdeel 3) Oplossingsgericht werken/Oplossingsgerichte taal
Dagdeel 4) Oplossingsgericht leidinggeven aan zelfsturing/Intervisie
Dagdeel 5) Presentatie van de eindopdracht en evaluatie van de training

In de training wordt geoefend met casussen uit de praktijk en besproken worden wat je daarbij tegenkomt. Eigen inbreng van casussen wordt verwacht!

Leerdoelen:

1) Je krijgt inzicht in het oplossingsgericht denken en handelen.
2) Je leert te denken in kansen en mogelijkheden.
3) Je leert onderscheid maken tussen wat opgelost kan worden en wat niet.
4) Je wordt bewust van je eigen oplossingsgerichte vaardigheden en je valkuilen daarbij.
5) Je vergroot je oplossingsgerichte vaardigheden.
6) Je leert problemen te vertalen in werkbare doelen en oplossingen.
7) Je leert oplossingsgerichte vragen te stellen.
8) Je leert te vertrouwen op het zelfoplossend vermogen van mensen, waardoor je ook in staat bent vertrouwen te geven aan teamleden.
9) Je leert ondersteunen en mobiliseren (coaching) in plaats van adviseren en overnemen.

De Inschrijvingsvoorwaarden  die op deze training van toepassing zijn, kunt u hier downloaden.

Door inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met deze inschrijvingsvoorwaarden.