Maatwerktraining

In overleg kan een training gemaakt worden, waarin aan eigen doelen wordt gewerkt.Een maatwerktraining is doelgericht en praktisch en bestaat uit minimaal 2 dagdelen. De duur van een trainingsdagdeel is 3,5 uur inclusief pauze. De training wordt zo opgebouwd dat hij leerzaam en inspirerend is maar vooral ook leuk! Met behulp van een werkboek worden de deelnemers gemotiveerd om ook buiten de trainingsdagdelen actief met de inhoud bezig te zijn. In dit werkboek wordt het theoretisch kader beschreven en doormiddel van opdrachten wordt aandacht gegeven aan de implementatie van het geleerde in de praktijk.

Inhoud
Afhankelijk van de doelstellingen wordt de inhoud bepaald. De training zal in ieder geval bestaan uit een afwisseling van theorie, groepsgesprekken en (rollen)spelvormen. Hierbij zal het accent vooral op dóén gelegd worden.  In het werkboek is immers alle theoretische informatie terug te lezen. Daarnaast bevat het werkboek individuele huiswerkopdrachten gericht op zelfreflectie en groepsopdrachten om de communicatie over bepaalde thema’s te bevorderen. We werken met door de deelnemers aangeleverde casussen om de herkenbaarheid te vergroten. Inzicht ontstaat door herkenning en erkenning. Ook wordt gewerkt aan bewustwording van de eigen bijdrage in het werk/team. Door de deelnemers actief te betrekken bij de visievorming en vraagstukken, wordt het probleemoplossend vermogen van zowel de individuele deelnemers als het team geactiveerd. Afhankelijk van gestelde doelen wordt de training samengesteld uit verschillende modules of op maat geschreven.

Modules:
1) Van organisatievisie naar teamvisie (verandering vanuit visie)
In deze module wordt met het gehele team gewerkt aan een teamvisie. Er wordt een vertaalslag gemaakt van organisatievisie naar teamvisie. Hierbij wordt in kaart gebracht waar het team voor staat en welke kwaliteiten in het team al aanwezig zijn. Van daaruit wordt bekeken welke kennis en vaardigheden nog gemist worden en  kan er richting worden gegeven aan veranderingsprocessen die gedragen worden door het hele team. Integratie van visie binnen de training moet leiden tot blijvende motivatie tot verbetering, waardoor medewerkers meer flexibel en duurzamer inzetbaar worden

2) Helder communiceren
In deze module leren de deelnemers de basis communicatievaardigheden. Hoe vertel ik een boodschap, hoe luister ik naar een boodschap van een ander, en wat is de invloed van “stille taal”. In deze module wordt hier flink mee geoefend!

3) Hanteren van feedback
Er is geen samenwerken mogelijk zonder feedback. Hanteren van feedback moet een basisvaardigheid zijn van elk teamlid.  Hoe geef je feedback en hoe ontvang je feedback op een goede manier?  In deze module leren de deelnemers feedback te hanteren en wordt de drempel verlaagd om het te gaan doen!

4) Professioneler omgaan met mensen
Natuurlijk gaan mensen in de zorg al professioneel om met mensen. Maar wat is dat eigenlijk? Wat wordt er dan eigenlijk van je verwacht? In deze module worden hier niet alleen afspraken over gemaakt, maar worden omgangsvormen ook invoelbaar gemaakt door spelvorm. Ook met lastige mensen is professioneel om te gaan.

5) Bevorderen van samenwerken
Wat is er nodig om goed te kunnen samenwerken? Wat staat samenwerking in de weg? Wat is er nodig om in een goede sfeer samen te werken? In deze module wordt met het hele team gewerkt aan duidelijkheid hierover en worden er afspraken gemaakt.

6) Conflicthantering
Waar verschillende mensen samen werken is het normaal dat er verschillen van mening zijn.  Hoe ga je met deze verschillen om en hoe voorkom je dat deze verschillen van mening ontaarden in ruzie? In deze module worden hier handgrepen voor gegeven.

7) Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (agressie, seksuele intimidatie)
Deze module is bedoeld voor mensen die op hun werk geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. In de zorg kom je in aanraking met emoties zoals angst en verdriet, maar ook met boosheid en agressie.  Hoe ga je om met heftige emoties van cliënten en familie? De module is zeer interactief en gericht op het aanleren van effectief gedrag om hier mee om te gaan.

8) Omgaan met werkdruk (werkdruk binnen grenzen)
Deze module geeft de deelnemers inzicht in wat een hoge werkdruk veroorzaakt, wat de invloed is op hun gezondheid en wat zij zelf met een hoge werkdruk kunnen doen om niet over hun grenzen te gaan.

9) Bewust omgaan met tijd
Niemand heeft alle tijd van de wereld. Vaak komen we tijd te kort en voelen we ons opgejaagd en krijgen we ons werk niet af.  Letterlijk tijd maken kunnen we niet, maar we kunnen er wel anders mee omgaan zodat we geen tijd verspillen.

10) Balans werk en privé
Het lijkt zo vanzelfsprekend: werk hebben èn een privéleven. Maar hoe combineer je het? Hoe zorg je ervoor dat je zowel op werk als privé goed kan blijven functioneren? In deze module zijn er veel tips en handvaten.

11) Opkomen voor je zelf (assertiviteit vergroten)
Assertief gedrag is gerelateerd aan zelfvertrouwen.  “Nee” kunnen zeggen zonder schuldgevoel, het kunnen tonen van emoties, keuzes kunnen maken. Om goed te kunnen samenwerken zijn dit belangrijke eigenschappen. In deze module krijgen de deelnemers inzicht en vaardigheden om assertief gedrag te laten zien als dat nodig is.

12) Vitaal en inzetbaar blijven
Ook in de zorg moeten medewerkers langer doorwerken voordat zij hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hoe kan je gezond, productief en met plezier aan het werk blijven?

13) Oplossingsgericht werken in de zorg
Oplossingsgericht werken is niet zozeer een methodiek, alswel een visie van waaruit zorg wordt geleverd. Deze visie heeft invloed op hoe je met cliënten en collega’s omgaat. Het vraagt een denkomslag van waaruit ruimte ontstaat om oplossingen te vinden.

Peiling Arbeidsbeleving

De Peiling Arbeidsbeleving is een vragenlijst waarbij de arbeidsbeleving op 4 onderdelen wordt gemeten. Te weten Arbeidsinhoud, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden. Deze vragenlijst kan in overleg voorafgaand aan de Training worden afgenomen bij de deelnemers. Met de gegevens uit deze vragenlijsten kan mede inhoud gegeven worden aan de training. Door deze vragenlijst na een jaar opnieuw te laten invullen kan tevens een evaluatie plaatsvinden van veranderingen.

Werkwijze en kosten

Indien u geïnteresseerd bent in een maatwerktraining, zal eerst vrijblijvend een afspraak gemaakt worden om helder te krijgen aan welke doelstellingen deze training moet voldoen. Afhankelijk van deze doelstellingen zal een trainingsvoorstel geformuleerd worden. Pas als u enthousiast bent over het trainingsvoorstel, wordt een offerte gemaakt. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het aantal trainingsdagdelen en de voorbereidingstijd om de training te maken.

Algemene Voorwaarden

Aan de overeenkomsten met De Spreng Scholing zijn algemene voorwaarden verbonden. Deze kunt u hier downloaden: klik hier

Nadere informatie/contact

Indien u nadere informatie wenst, of mogelijk maatwerk wil bespreken kunt u vrijblijvend contact opnemen:

Marjo Steenbeek, marjosteenbeek@praktijk-despreng.nl, 0493 – 698622