Individuele begeleiding

Praktijk de Spreng biedt kortdurende begeleiding aan mensen die moeite hebben om zich aan te passen aan veranderingen in hun leven. Bijvoorbeeld:
• als er  dingen zijn gebeurd, waardoor je even niet verder kan.
• als jouw ziekte jebelemmert om gelukkig te leven.
• maar ook als je niet weet wat jou belemmert.
• als je steeds in hetzelfde kringetje blijft ronddraaien.
• of als je er moeilijk met je parter over kan praten.

In het eerste gesprek zal samen met jou eerst de hulpvraag duidelijk worden geformuleerd en de behandeldoelen vastgesteld. In de vervolggesprekken wordt je geholpen om oplossingen te vinden die bij jou passen. Vervolgens wordt je gestimuleerd om deze oplossingen tot uitvoering te brengen. De begeleiding zal uit niet meer gesprekken bestaan dan nodig is om tot een oplossing te komen. Per keer wordt samen met jou bepaald waar aan gewerkt wordt en of een volgend gesprek nuttig is.

Gesprekken in de Natuur

Voor sommige mensen is het makkelijker om te praten terwijl je aan het lopen bent.  Je hoeft elkaar niet steeds aan te kijken en stiltes voelen minder ongemakkelijk. Ik houd van wandelen! Dus als je liever in de natuur dan bij mij in de praktijk in gesprek gaat, geef dit dan aan. Ik ken een aantal mooie natuurwandelingen.

Relatie

Als je ziek bent of je partner ernstig ziek is wordt er niet alleen wat van jou of je partner wat gevergd, maar ook van jullie relatie. Ook bij belangrijke levensgebeurtenissen blijkt goed met elkaar praten niet altijd even makkelijk. Niet goed samen praten is vaak het begin van een negatieve spiraal. Ik kan jullie helpen om zaken waar het om gaat bespreekbaar te maken en handreikingen geven om samen daar mee verder te gaan.

Gesprekken bij jou thuis.

Als het in verband met ziekte niet mogelijk is om deze gesprekken bij mij in de praktijk te voeren, is het na overleg mogelijk dat deze gesprekken bij mensen thuis worden gevoerd. Bij mensen in de laatste levensfase gaan deze gesprekken vaak over loslaten en zingeving, maar soms ook over heel praktische zaken. Het komt ook voor bijvoorbeeld, dat mensen willen dat ik aanwezig ben bij een gesprek met de kinderen. Ik spreek in dit verband dan ook niet over begeleiding met een vaste structuur, maar wordt er per keer bepaald of een gesprek nuttig is.


Begeleiding bij angst voor de tandarts

In samenwerking met tandarts Steenbeek in Helmond, geef ik ook begeleiding aan mensen met angst voor de tandarts of met een extreme kokhalsreflex. Meestal gebeurt dat in de tandartspraktijk in Helmond (0492 – 510133). Een enkele keer wil iemand liever eerst een gesprek buiten de tandartspraktijk. Dat kan uiteraard bij mij in de praktijk.

Angst voor een tandheelkundige behandeling komt heel vaak voor. Bijna de helft van de Nederlanders is bang om naar de tandarts te gaan, blijkt uit recent onderzoek. De oorzaken van deze angst kunnen heel verschillend zijn. De meeste mensen die tegen een tandartsbezoek opzien, gaan gelukkig wel. Zij zijn zich bewust van het belang van goede gebitsverzorging. Een grote groep Nederlanders is echter zo bang voor de behandeling dat zij niet meer naar een tandarts gaan. Als mensen het tandartsbezoek uitstellen zien we vaak dat mensen op den duur problemen krijgen aan tanden, kiezen en het tandvlees. Wachten tot er daadwerkelijk problemen zijn in de mond is niet helpend om van de angst af te komen.

Met verschillende technieken kunnen angsten over het algemeen snel en effectief worden aangepakt. Uit ervaring blijkt dat ook deze begeleiding kortdurend is. Als de behandeling achter de rug is vraag iedereen zich af waarom ze de stap niet eerder genomen hebben.

Bel gerust als je meer informatie wilt, maar ook als je nog twijfelt voelt en eigenlijk niet durft. Je bent niet de enige! Samen kunnen we kijken wat een goede route is om de angst onder controle te krijgen zodat behandeling mogelijk is.