Groepsbijeenkomsten

Praktijk de Spreng organiseert ook begeleiding in groepen. De begeleiding is dan in verhouding goedkoper.

Begeleiding in groepen heeft echter ook om andere redenen de voorkeur:
• Je kan veel leren van elkaars ervaringen, oplossingen etc.
• Soms ben je blind voor je eigen reacties, maar kan je die wel herkennen als je die bij anderen ziet.
• Binnen de groep kan je communicatieve aspecten veilig oefenen

Betreft het een lotgenoten groep dan:
• Vind je herkenning en erkenning bij elkaar, dit maakt het makkelijker om over gevoelige zaken te praten.
• Soms is iets makkelijker te accepteren een lotgenoot het zegt.
• Uit onderzoek blijkt steeds weer dat lotgenoten een belangrijke steun zijn voor elkaar.

Een aantal keren per jaar worden groepsbijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Praktijk de Spreng organiseert workshops en trainingen

 

Workshops

Tijdens een Workshop maakt u kennis met een onderwerp. Een workshop duurt één dagdeel. Afhankelijk van het onderwerp en groepsgrootte kunnen deze workshops ook op locatie worden georganiseerd.

Mogelijke onderwerpen zijn:
• Happy aan het werk.
• (Ge)kanker in het gezin.
• Aandacht voor geheugen (omgaan met cognitieve functieproblemen.)

Welke workshop binnenkort georganiseerd wordt kunt u terugvinden onder het tabblad “actueel”. Hier treft U ook verdere informatie (inhoud, locatie, datum,wijze van inschrijving enz.)

 

Trainingen

Een training is doelgericht en bestaat uit meerdere dagdelen. Een training gaat dieper op het onderwerp in. De groepstrainingen hebben algemene doelstellingen. Deze doelstellingen worden bewerkstelligd door met de groep een van te voren bepaald programma te doorlopen. De groepen bestaan uit minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers. Voorafgaand aan de groepstraining vindt altijd een individuele intake plaats. Hierin wordt bekeken of de training aansluit bij de individuele wensen en worden individuele doelen bepaald. Alle doelstellingen worden aan het einde van het programma geëvalueerd.

Mogelijke onderwerpen zijn:
• Omgaan met beperkte belastbaarheid
• Beter leren slapen

Welke training binnenkort georganiseerd wordt kunt u terugvinden onder het tabblad “actueel”. Hier treft U ook verdere informatie (inhoud, locatie, datum,wijze van inschrijving enz.)