De Spreng Scholing

Onder de naam ‘De Spreng Scholing’ verzorgt Praktijk de Spreng  een scholingsprogramma dat er op gericht is om letterlijk sterker op het werk te staan. Het programma is gericht op mensen die werken in de gezondheidszorg en sluit aan bij de actualiteit van de verschillende beroepsgroepen en organisaties. In de gezondheidszorg is er de afgelopen jaren veel verandert. Er zijn meer regels ingevoerd en er worden hogere kwaliteitseisen gesteld. Dit vergt niet alleen meer van de zorgprofessionals, maar vereist ook een betere samenwerking. Het aanbod van ‘De Spreng Scholing’ richt zich op  kennis en vaardigheden om beter professioneel te functioneren en samen te werken.

Naast trainingen waarvoor op individuele basis kan worden ingeschreven, verzorgt ‘De Spreng Scholing’ ook maatwerktrainingen voor teams die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Deze trainingen zijn doelgericht en op maat geschreven. Ieder mens is anders, en ieder team functioneert dus ook anders. Maatwerktrainingen zijn dan ook nooit hetzelfde. Integratie van visie binnen de maatwerk-training moet leiden naar een blijvende motivatie tot verbetering

Voor vrijblijvende informatie over maatwerktrainingen kunt u bellen met Marjo Steenbeek-van Atteveldt (06 – 53 51 96 53)

Lees voor meer informatie :

De Spreng Scholing in de zorg: Individueel en maatwerkaanbod voor professionals in de thuiszorg en zorginstellingen.

De Spreng Scholing  voor leidinggevenden : Individueel aanbod voor leidinggevenden werkzaam in de gezondheidszorg

De Spreng Scholing in de tandartspraktijk : Individueel en maatwerkaanbod voor professionals in tandheelkundige praktijken.

 

BTW-vrij

CRKBO_Instelling-150x150De Spreng Scholing is geregistreerd bij het CRKBO. Hierdoor kunnen wij de training, themabijeenkomsten en seminars BTW-vrij aanbieden.

Certificaat

Bij volledige aanwezigheid en actieve deelname aan de training zal een certificaat worden uitgereikt.