Coaching

Ook in de Coachingtrajecten werk ik doel- en oplossingsgericht en vanuit de zelfde visie die elders beschreven staat. Coaching is gericht op het bereiken van (door de cliënt gestelde) doelen en het versterken van krachten. Ik bezie mensen als gelijkwaardig en goed in staat eigen oplossingen te vinden. Algemeen doel is het inspireren tot positieve groei en/of verandering.

Coaching is heel geschikt om werkgerelateerde vraagstukken aan te pakken. De gecoachte wordt daarbij ondersteund naar eigen oplossingen te zoeken. Ik fungeer daarbij als sparringpartner. Ik spiegel en geef feedback. Vanuit de positieve  psychologie kan ik daarbij gebruik maken van de kennis over omstandigheden en processen die bijdragen aan het floreren en optimaal functioneren van mensen en groepen mensen.

Elk coachingstraject begint met een kennismakingsgesprek, waarbij doelen en verwachtingen duidelijk worden besproken. Na het 1e kennismakingsgesprek wordt er een coachingsovereenkomst opgesteld waarin het volgende wordt vermeld.

• De doelen die door de coachee worden ingebracht
• De werkwijze, de evaluatie(s) en het aantal afspraken.
• De wijze van verslaglegging en eventuele terugkoppeling naar de werkgever.