Activiteiten

Alle activiteiten zijn doel- en oplossingsgericht en worden vanuit de zelfde visie uitgevoerd. Mensen in beweging brengen met geloof in eigen kunnen, waardoor ze op eigen kracht verder kunnen.

Persoonlijk aanbod:
Individuele begeleiding
Groepsbijeenkomsten

Zakelijk aanbod:
Coaching
De Spreng Scholing